About

exco & standing committees

CHAIR
LEOW CHING CHUAN
SECRETARY
DANIEL TAN KENG HUI
MEMBERS
KAM SOON HUAT
RAJ MOHAM
ABDUL RAHIM BIN MOHAMED
SHENA FOO JEE HWEE
LEE VAN CHONG
NAZARUDIN BIN NANDOK
TANG TENG LUNG
ADMIN SECRETARY
ALISON CHAN LYE YONG
STAFF IN ATTENDANCE
SIA AI NGOH